Transfer Fiyatlandırması Nedir? Yıllık Raporlama

Transfer Fiyatlandırması Uygulamasında Tevsik, Özel Form İle Beyan ve Özel Tevsik Raporu

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Tevsik Raporu Dispozisyonu

Yıllık transfer fiyatlandırması tevsik raporunun içeriği; yukarıdaki Tevsik ve Saklama Zorunluluğu başlıklı bölümde belirtilmiş olmakla birlikte, raporun istenilen standardlara uygun olması için dizpozisyonuna aşağıda yer verilmektedir:

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU DİSPOZİSYONU

I- GENEL BİLGİLER
Yıllık transfer fiyatlandırması raporu düzenlenen mükellefin;
Faaliyet alanı,
Gerçekleştirilen işlevler,
Üstlendikleri riskler,
Sahip oldukları varlıklar,
Ekonomik koşullar,
Pazar koşulları
İş stratejileri

II- İLİŞKİLİ KİŞİLER HAKKINDAKİ BİLGİLER
Mükellefle işlemler gerçekleştiren ilişkili kişilerin;
Vergi kimlik numaraları,
Adresleri,
Telefon numaraları
Faaliyet alanı,
Ekonomik koşulları,
Pazar koşulları,
Yasal düzenlemeleri,
İş stratejileri,
Gerçekleştirdiği işlevler,
Üstlendikleri riskler,
Sahip oldukları varlıklar

III- İLİŞKİLİ KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMİN AYRINTILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
İlişkili kişiler arasında gerçekleşen tüm işlemlere ve sözleşmelere ait ayrıntılı bilgiler

IV- TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Karşılaştırılabilirlik analizine ilişkin ayrıntılar
Karşılaştırılabilir işlemlerin seçiminde kullanılan kıstaslar,
Karşılaştırılabilirliğin tespitinde düzeltim yapılmış ise buna ilişkin ayrıntılı bilgiler,
Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılarak bu yöntemin kullanılma gerekçeleri,
Kullanılan yöntemin en uygun yöntem olduğuna ilişkin bilgi, belge ve hesaplamalar,
Emsallere uygun fiyat/bedel veya kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
Emsal fiyat aralığı tespit edilmiş ise bu aralığa ilişkin hesaplamaları içeren ayrıntılı bilgiler,

V- SONUÇ
Raporda ele alınan işlemlerin kısaca açıklanması ve kullanılan analiz ve yöntemlerin ortaya konulması

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit