Transfer Fiyatlandırması Nedir? Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile peşin fiyatlandırma anlaşması olarak adlandırılan bir anlaşma imzalanarak belirlenebilir. Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından anlaşılarak belirlenmesini ifade eder.  Bu şekilde mükellef ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı arasında belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.

Transfer Fiyatlandırması riskini anlaşma süresince ortadan kaldırmak için; ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanacak transfer fiyatının; işlem gerçekleştirilmeden önce Maliye Bakanlığı ile yapılan ve en fazla 3 yıl süreli olan Peşin Fiyat Anlaşmaları, süre bitiminde yeniden uzatılabilir.

Peşin Fiyat Anlaşmaları da faaliyetlere, satışlara, maliyet ve giderlere, yasal düzenlemelere, ekonomik, finansal, muhasebesel konulara ilişkin kritik önemde varsayımlara, analizlere ve hesaplamalara dayanır. Üzerinde anlaşılan Transfer Fiyatlandırması yöntemi, anlaşmanın uygulama koşullarına ilişkin usül ve esaslar gibi önemli konuları içerir. Bir mükellef; bir veya birden fazla ülkenin vergi idaresi ile Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalamak üzere müracaat edebilir.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması müracaat dosyasına, sektöre ve faaliyet konusuna göre değişmekle birlikte, özet olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler konulur:

• Fonksiyonlar ve riskler, fonksiyon analizi,
• Fiyat listeleri,
• Üretim maliyetleri,
• İlişkili kişilerle yapılan ekonomik işlemlerin değer ve büyüklükleri,
• Son 3 yıla ait Mali Tablolar ve mali büyüklükler,
• Geleceği tahminlemeye yönelik ekonomik varsayımlar, ekonomik analiz,
• Uygulanan muhasebe standardları ve yöntemleri ile ilgili bilgiler,
• Önerilen transfer fiyatlandırması yöntemine ilişkin detaylar,
• Emsallere uygunluk kuralına uyulduğunu göstermek için diğer bilgi ve belgeler.

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit