Transfer Fiyatlandırması Nedir? İlişkili Kişi Kimdir?

İlişkili Kişiler Hangi Kriterlere Göre Tesbit Edilir

• Kurumların kendi ortakları

• Kurumların ilgili olduğu gerçek kişi veya kurumlar (üst düzey yöneticiler, temsilciler, tellallar, ticari komisyoncular, denetçiler, iştirakler, bağlı ortaklıklar gibi)

• Kurumların ortaklarının ilgili olduğu gerçek kişi veya kurumlar (ortağın ortak olduğu diğer şirketler, ortakların eşleri ve yakın akrabaları gibi)

• Kurumların idaresi, denetimi, sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar (kontrol edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki şirketler, girişimler, grup şirketler, holding şirketler, iş ortaklıkları, konsorsiyumlar, CEO’lar, iştirak zinciri veya bağlı ortaklık zinciri içinde olan şirketler gibi)

• Kurumların ortaklarının idaresi, denetimi, sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar (ortağın ortak olduğu diğer şirketler ve bu şirketlerin diğer ortakları gibi)

• Kurumların ortaklarının eşleri, (elbette ki; eşlerle ilgili yukarıda sayılan kurumlar ve gerçek kişiler)

• Kurumların ortaklarının veya eşlerinin üstsoyu veya altsoyu üçüncü derece dahil sıhri (kayın) hısısmları ile yansoy hısısmları (elbette ki; eşlerle ilgili yukarıda sayılan kurumlar ve gerçek kişiler)
Diyalektik olarak herşey birbiri ile ilgilidir. Ancak, ilgili kişinin vergicilik bakımından anlamı; çok daha sınırlı bir ilgi ve ilişkidir. Vergi inceleme elemanı; emsaline göre düşük bir fiyat/bedel uygulaması belirlediği zaman; alıcı ve satıcı arasında yukarıdaki hukuka uygun, doğrudan veya dolaylı yakın bir ilişki olup olmadığını, işlemin anlaşmalı veya muvazaalı olup olmadığını araştırır. Bu bakımdan iş yapılan kişilerin ilişkili kişi olup olmadığı kadar, ilişkili kişiler arasında uygulanan fiyatın emsaline göre uygun olup olmadığı da önemlidir. Yurt dışındaki ve serbest bölgelerdeki ilişkili kişiler de transfer fiyatladırmasında dikkate alınır.

 

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit