Hakkımızda

İnternetin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’de mevzuatı ve/veya yargı kararlarını, özelgeleri altalta, üstüste koyarak, kitap basıp, Türkiye’nin sayılı “uzmanları” arasında girme dönemi artık sona erdi. Bu anlayışla basılmış kitaplar, artık “takoz” vazifesi dahi görmüyor. Aynı biçimde, önemli veya önemsiz bilgiyi kendine saklayarak, bundan kendisi için farklı ve ayrıcalıklı bilgi, statü ve kazanç yaratma dönemi de sona eriyor. Kendileri öğrendikten sonra, neredeyse “tüm kütüphanelerin kapatılması gerektiğini” düşünecek kadar ileri giden ve bilgiyi kendilerinden menkul kıymet olarak görenler de “internet devrimi” sayesinde tarih oluyor. Bilgiyi araştıranların, öğrenenlerin, toplayanların ve yeniden üretenlerin avantajlı olduğu yeni bir dönem başlıyor: İletişim ve tolerans içinde paylaşarak bilgiyi büyüteğiz ve birlikte büyüyeceğiz. İnanıyoruz ki; Türkiye buna hazır!

Adına ister Transfer Fiyatlandırma, ister Transfer Fiyatı deyin, Transfer Fiyatlandırması; araştırıp, öğrenip, uygularken özel ihtisas ve özen gösterilmesi gereken, buna karşılık uygulamada bir çok insana karmaşık gelen dolayısıyla da pek de bilinmeyen önemli bir konu.

Sitenin yönetim ve yayını 1997 yılında, piyasada gereksinim duyulan profesyonel, tarafsız, etkin, bilgi, analiz, yorum, öneri, danışmanlık ve uygulama desteğini sunmak üzere kurulan GRANİT YMM’ye aittir., İstanbul Ofisi ve Ankara Ofisi vasıtasıyla hizmet sunan GRANİT, geleneksel danışmanlık firmalarının çok daha ilerisinde tamamen müşteri odaklı olarak; yerli ve yabancı şirketlerden, sınır ötesi veya çok uluslu şirketlere, KOBI’lere, aile şirketlerine, sanayi işletmelerinden ticari işletmelere kadar; ekonomi, işletme, finans, vergi ve ticaret hukuku ilkelerini birleştirerek uluslararası standartlarda ve kalitede “mali risk değerlemesi, planlaması ve yönetimi” hizmetleri sunuyor.

Bilgiyi yeniden üreterek, uluslararası standardlarda mali risk planlaması ve yönetimi hizmetlerine dönüştüren GRANİT; hizmetlerini beş ana başlık altında toplayarak sunmaktadır:
• Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
• Yeminli Mali Müşavirlik ve Vergi Hizmetleri
• Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri
• Gümrük Danışmanlık Hizmetleri
• Ekonomi ve İş Danışmanlığı

GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki web-sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
WWW.GRANITYMM.COM

Yakın zamana kadar, “çok uluslu şirket” deyimi sadece “büyük şirketler” ile özdeşleştiriliyordu. Oysa ki; günümüzün en önemli trendi olan küreselleşme; her büyüklükteki şirketler için yeni ve farklı iş ve yatırım fırsatları sunuyor. Bu değişimin ve gelişmelerin farkında olan bir çok küçük ve orta ölçekli şirket, hem uluslararası piyasalarda iş ve yatırım yapmanın avantajlarından yararlanıyor, hem de risklerini minimize ediyor. Ulusal ekonomilerde yeni grup şirketler ve holdingler ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda transfer fiyatlandırması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bir bilgilendirme sitesi olarak dizayn edilmiş olan bu sitenin amacı; transfer fiyatlandırması konusunda ilgili mevzuattan hareketle Türkiye’de transfer fiyatlandırması sorunlarının hem teorik araştırma yapanlar hem de uygulayanlar için daha kolay ve daha iyi anlaşılmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak için mevzuat ve uygulamayla ilgili önemli hususları bir bütünlük içinde paylaşmak ve sizlerden gelen katkı ve önerilere de yer vermektir.

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit