Transfer Fiyatlandırması Türkiye

GRANİT: Mali Risklerin Değerlendirilmesi, Planlanması ve Yönetimi

Internetin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye’de mevzuatı ve/veya yargı kararlarını, özelgeleri altalta, üstüste koyarak, kitap basıp, Türkiye’nin sayılı “uzmanları” arasında girme dönemi artık sona erdi. Aynı biçimde, önemli veya önemsiz bilgiyi kendine saklayarak, bundan kendisi için farklı ve ayrıcalıklı bilgi, statü ve kazanç yaratma dönemi de sona eriyor. Kendileri öğrendikten sonra, neredeyse “tüm kütüphanelerin kapatılması gerektiğini” düşünecek kadar ileri giden ve bilgiyi kendilerinden menkul kıymet olarak görenler de “internet devrimi” sayesinde tarih oluyor. Bilgiyi araştıranların, öğrenenlerin, toplayanların ve yeniden üretenlerin avantajlı olduğu yeni bir dönem başlıyor: İletişim ve tolerans içinde paylaşarak bilgiyi büyüteğiz ve birlikte büyüyeceğiz. İnanıyoruz ki; Türkiye buna hazır!

Adına ister Transfer Fiyatlandırma, ister Transfer Fiyatı deyin, Transfer Fiyatlandırması; araştırıp, öğrenip, uygularken özel ihtisas ve özen gösterilmesi gereken, buna karşılık uygulamada bir çok insana karmaşık gelen dolayısıyla da pek de bilinmeyen önemli bir konu.

Sitenin yönetim ve yayını 1997 yılında, piyasada gereksinim duyulan profesyonel, tarafsız, etkin, bilgi, analiz, yorum, öneri, danışmanlık ve uygulama desteğini sunmak üzere kurulan GRANİT YMM’ye aittir., İstanbul Ofisi ve Ankara Ofisi vasıtasıyla hizmet sunan GRANİT, geleneksel danışmanlık firmalarının çok daha ilerisinde tamamen müşteri odaklı olarak; yerli ve yabancı şirketlerden, sınır ötesi veya çok uluslu şirketlere, KOBI’lere, aile şirketlerine, sanayi işletmelerinden ticari işletmelere kadar; ekonomi, işletme, finans, vergi ve ticaret hukuku ilkelerini birleştirerek uluslararası standartlarda ve kalitede “mali risk değerlemesi, planlaması ve yönetimi” hizmetleri sunuyor.

Çokuluslu şirketlerin vergilendirilmesi ve Transfer Fiyatlandırması; hem ülkelerin ve hükümetlerin hem de çokuluslu şirketlerin en önemli ve en karmaşık vergilendirme gündemini oluşturuyor. Çokuluslu şirketlerin tek merkezden birden fazla ülkede faaliyette bulunması, buna karşılık vergi idarelerinin ve mevzuatının çok merkezli ve birbirinden farklı olması, dolayısıyla da ülkelerin transfer fiyatlandırması yoluyla ödemeler dengelerini etkileyecek büyüklüklerde vergi kayıplarının olması karşısında, gündemin uzun süre değişmeyeceği anlaşılıyor. Uygulamada; uluslararası vergilendirme konusunda ülkeler arasındaki işbirliğinin, bilgi alış-verişinin, vergilendirme uyum çalışmalarının artığına ve vergi idarelerinin birbiriyle uyumlu olarak çokuluslu şirketler nezdinde peşpeşe transfer fiyatlandırması incelemeleri başlattığına tanık oluyoruz. Bu bakımdan, hangi büyüklükte olursa olsun, çokuluslu şirketlerin, holding şirketlerin ve grup şirketlerin ulusal ve uluslararası bazda; rasyonel, makul ve savunulabilir, sürekliliği olan transfer fiyatlandırması politikaları izlemesi, etkili bir vergi planlaması yapması, değer tespitlerini doğru yapması ve yapılan düzenlemelere uyması “kritik” önem taşımaktadır. Zira, özünde; karmaşık bir optimal vergi oranı hesaplama çalışması olan Transfer Fiyatlandırması; her büyüklükteki çokuluslu şirketler, yabancı sermayeli şirketler, grup şirketleri ve holding şirketleri için ihmal edilemeyecek büyüklüklerde mali risk ve sınır ötesi (uluslararası) vergi ihtilafı riski taşımaktadır.

GRANIT’in uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması hizmetleri; partnerlerinin sahip olduğu derin vergilendirme bilgi ve deneyim, mali risklerin değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi konusunda ERM (Müteşebbis Risk Yönetimi) Modeli üzerine kurulan yaratıcı fikirler ile çokuluslu şirketler için üst seviyede gerçek değer yaratmak anlayışı üzerine inşa edilmiştir.

GRANIT; ulusal ve uluslararası transfer fiyatlandırması hizmetleri bakımından merkezi Hollanda’da olan Transfer Pricing Associates- Global’in bağımsız çalışan Türkiye Partneri’dir.

TPA-Global ise, transfer fiyatlandırması konusunda on yıldan daha uzun süredir yerel ve global hizmetler sunan dünyanın önde gelen uluslararası profesyonel bir hizmet ağıdır.

GRANİT’in Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri şunlardır:

Ulusal ve/veya uluslararası transfer fiyatlandırması risklerinin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi,

Organizasyon, faaliyetler, ilişkili kişiler, foksiyonlar, risk ve varlıklar için Fonksiyon Analizi,

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulaması için Ekonomik Analiz/Bencmarking,

İlişkili kişiler arasında maliyet bazında veya değer bazında uygulanan fiyat veya bedellerin, işlem bazında maliyet ve vergi farklarının, AR-GE gibi maliyet paylaşım anlaşmalarının, yönetim ve destek ücretlerinin, gayrımaddi duran varlıkların, fikri hakların, ticari ünvanın, patent, know-how ve lisans bedellerinin gözden geçirilmesi, degerlendirilmesi, dizayn edilmesi ve uygulanması,

İlişkili kişiler arasında maliyet bazında veya değer bazında uygulanan üretim, imalat, tedarik, alt-yüklenici, pazarlama, satış, dağıtım gibi işlemlerin fiyat veya bedellerin, işlem bazında gözden geçirilmesi, degerlendirilmesi, dizayn edilmesi ve uygulanması,

Ülkeler arasındaki iki taraflı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının uygulamalarının, vergi değerleme işlemlerinin ve gümrük değerleme işlemlerinin birlikte dikkate alınması, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması,

Optimal transfer fiyatlarının ve optimal vergi oranının hesaplanması, en iyi transfer fiyatlandırması metodunun ispatlanması çalışmaları,

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili belgelendirme, raporlama, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin gereği gibi yapılıp yapılmadığının gözden geçirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde rapor hazırlama ve raporların ilgili ülkeye göre, Hazine veya Maliye Bakanlığı’na sunulması,

Transfer Fiyatlandırması Raporlama Sistemi ile Peşin Fiyat Anlaşması’nın firma-sektör-ülke-mevzuat bazında mukayese edilmesi, değerlendirilmesi, Peşin Fiyat Anlaşmaları hazırlamak ve imzalamak için bir veya birden fazla ülkedeki vergi idaresi ile uyumlu görüşmeler ve analizler yapılması,

Ulusal veya global düzeyde, Transfer Fiyatlandırması konusunda yapılan kontrol, denetim ve incelemelerde gerekli açıklamaların yapılması, destek hizmeti sunulması, gerektiğinde vergi idaresi ile uzlaşılması, ayrıca, transfer fiyatlandırması konsuundaki ihtilaf ve davalar için destek sunulması,

Mali risklerin değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi perspektifine dayalı olarak, ulusal veya global transfer fiyatlandırması sitemin dizayn edilmesi, uygulamanın izlenmesi,

Hizmetler konusunda; ayrıntılı bilgi için www.granitymm.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

yukari

Bu site bilgilendirme amaçlı olarak GRANİT YMM tarafından hazırlanmıştır. GRANİT hakkında daha detaylı bilgi almak için WWW.GRANITYMM.COM adresini ziyaret edebilirsiniz. Copyright © 2010 Granit